İSTEDİĞNİZ METRE KADAR GÖNDERİM YAPILIR

SİPARİŞTE FOTOĞRAF ÜZERİNDEKİ CİNS KODUNU BELİRTİNİZ.
GERÇEK DOKUMA KUMAŞTIR.